Daňová harmonizácia vs. konkurencia v EÚ

Conservative Economic Quarterly Lecture SeriesKonzervatívny inštitút M. R. Štefánika organizoval dňa 17. októbra 2005 ďalšiu z cyklu prednášok v rámci Conservative Economic Quarterly Lecture Series (CEQLS)

Daňová harmonizácia vs. konkurencia v EÚ

Prednášal: Daniel J. Mitchell, hlavný expert Heritage Foundation, Washington, D. C. v oblasti daňovej politiky

Mitchell je hlavným expertom Heritage Foundation v oblasti daňovej politiky a presadzuje zásadné daňové reformy. Zároveň je v USA pokladaný za jedného z najvýraznejších oponentov opatrení smerujúcich k daňovej harmonizácii rozvíjaných v rámci EU, OECD a OSN. Jeho analýza iniciatívy OECD o “zhubnosti” daňovej konkurencie vyprovokovala posun exekutívy USA k blokovaniu tých návrhov na medzinárodnej scéne, ktoré smerovali k zasahovaniu do daňových politík krajín uplatňujúcich nižšie dane.

Mitchell zvádza boj za menšiu a do životov ľudí menej zasahujúcu vládu. Bol aktívnym zástancom návrhov prezidenta Busha v oblasti znižovania daní.

Mitchell publikuje vo Wall Street Journal, New York Times, Investor’s Business Daily či Washington Times. Často je hosťom v médiách a vystupuje so svojimi prednáškami v USA a vo svete. Mitchell získal Ph.D. v ekonómii na Mason University po predchádzajúcom štúdiu ekonómie na University of Georgia. Pred rokom 1990, odkedy pracuje pre Heritage Foundation, bol ekonomickým poradcom senátora Boba Packworda a finančný výbor Senátu.

Prednášku Daniela J. Mitchella nájdete na stránkach KI tu.

Rozhovor, ktorý Daniel Mitchell na tému “Európska únia a daňové reformy” poskytol dňa 17. októbra 2005 spravodajskej televízii TA3, nájdete vo videoarchíve tu.

Obrazovú správu s vyjadreniami Daniela Mitchella a Petra Gondu z tlačovej konferencie KI konanej pred prednáškou CEQLS, ktorú odvysielala STV vo svojej hlavnej spravodajskej relácii Správy STV dňa 19. októbra 2005, nájdete tu.

Navigácia