Milan Zelený: Nové globálne trendy: Deglobalizácia, relokalizácia, regionalizácia a decentralizácia

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s partnermi organizoval v Bratislave dňa 8. decembra 2014 ďalšiu z cyklu prednášok Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/:

Nové globálne trendy: Deglobalizácia, relokalizácia, regionalizácia a decentralizácia

Prednášal:

Milan Zelený

profesor ekonómie a systémov riadenia na Fordham University v New Yorku a na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne

Moderoval:

Peter Gonda, riaditeľ KI a koordinátor projektu CEQLS

Milan Zelený: Prednáška CEQLS, 8. december 2014

Milan Zelený: Prezentácia pre prednášku CEQLS, 8. december 2014

O Milanovi Zelenom

Milan Zelený je profesor systémov riadenia na Fordham University v New Yorku a profesor podnikovej ekonomiky a riadenia na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíně. Pôsobí aj Xidian University v Xi’an v Číně a na mnohých ďalších univerzitách.

Špecializuje sa na oblasti stratégie, Sústavu riadenia Baťa, riadenie znalostí, multikriteriálne rozhodovanie, produktivitu práce, systémy podnikového riadenia a odborne sa venuje aj napríklad analýze finančného portfólia, spontánnym spoločenským organizáciám, ekonomike a obchodu, systémovým vedám, evolučnej ekonómii a spoločensko-biologickej autopoiesis. Je iniciátorom a zakladateľom samostatných vedných odborov Multiple Criteria Decision Making (MCDM) a Human Systems Management (HSM).

Milan Zelený je nielen vedcom a univerzitným pedagógom, ale tiež zástancom kapitalizmu, slobodného trhu, nestraníckeho a neideologického prístupu k ekonomike, propagátorom Baťovho systému a konzultantom zahraničných podnikov a vlád. Venuje sa tiež poradenstvu a koučovaniu.

Publikačná činnosť:

Profesor Milan Zelený je dlhodobo najcitovanejší český ekonóm. Je autorom takmer 500 kníh, publikácií a iných odborných textov a vyše 600 esejí, poviedok, populárnych a novinových článkov (vybrané publikácie nájdete tu).

Spomedzi jeho kníh spomeňme napríklad:

· Multiple Criteria Decision Making

· Human Systems Management

· Autopoiesis: A Theory of Living Organization

· ČSFR očima exilového ekonoma

· Ještě je čas

· Cesty k úspěchu

· Neučte se z vlastních chyb

Je tiež zakladateľom a šéfredaktorom časopisu Human Systems Management. Za svoju vedeckú činnosť získal viaceré ocenenia. Príkladom je oslavná 400 stranová zbierka na jeho počesť, vydaná v roku 2007 medzinárodnou vedeckou komunitou pod názvom Advances in Multiple Criteria Decision Making and Human Systems Management: Knowledge and Wisdom.

Z nedávnych rozhovorov s Milanom Zeleným dávame do pozornosti:

· Reflex: Milan Zelený: Dilema Evropské unie se vyřeší jejím rozpadem

· aktuality.sk: Milan Zelený: Hospodárske a spoločenské systémy prechádzajú evolúciou

Milan Zelený: Nejistá doba? Ne, je to naše doba!

Partneri:

Nethemba

EIC

Park Inn Danube, Bratislava Hotel

Mediálni partneri:

TREND - Týždenník o ekonomike a podnikaní

Týždenník .týždeň

Fotogaléria:

Navigácia