Radovan Kazda: Treba inak motivovať podnikateľov k zhodnocovaniu odpadov

O zákone o odpadoch hovorí analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Radovan Kazda.

Ako hodnotíte výhrady prezidenta k parlamentom schválenému návrhu zákona?

Podstatná časť výhrad sa zameriava na návrhy Recyklačného fondu a ZMOS-u, ktoré by zvýšili výdavky výrobcov a dovozcov tovarov, z ktorých vznikajú odpady v podobe obalov a elektroodpadov. Prezident to považuje za rozpor s princípmi sociálne orientovanej trhovej ekonomiky, pričom poukazuje na možné negatívne dosahy na sociálnu situáciu obyvateľov. Tieto výhrady považujem síce za menej závažné, ale rozhodnutie prezidenta treba určite vnímať pozitívne. Uvedené návrhy totiž zásadne a bezdôvodne zasahujú do slobody podnikania.

Čo by znamenalo prijatie námietok prezidenta?

Keď návrhy Recyklačného fondu a ZMOS-u neprejdú, situácia s plnením limitov zhodnocovania odpadov sa určite nezhorší. Výhodou bude, že podnikatelia a spotrebitelia nebudú musieť platiť jednu zbytočnú daň. Zároveň sa zabráni ďalšiemu zvýšeniu rizika korupcie v Recyklačnom fonde.

Aké zmeny by sa mali podľa vás urobiť v zákone o odpadoch?

Treba úplne inak vyriešiť motiváciu podnikateľov k zhodnocovaniu odpadov a kontrolu materiálového toku. Súčasný systém totiž umožňuje poskytovať o zhodnocovaní odpadov úplne fiktívne čísla a štatistiky.

Zdenka Zajíčková, rozhovor bol uverejnený dňa 19. augusta 2009 v denníku SME a spolu s ďalšími súvisiacimi informáciami k danej téme ho nájdete tu.

Navigácia