Riziká korupcie v systéme poľnohospodárskej politiky na Slovensku

Riziká korupcie v systéme poľnohospodárskej politiky na Slovensku Autori:

Radovan Kazda, analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika pre agrárnu a environmentálnu politiku, editor a odborný garant publikácie

Daniela Zemanovičová, programová riaditeľka Transparency International Slovensko

Vladimír Pirošík, právnik a občiansky aktivista

Slovenské poľnohospodárstvo ako špecifický priestor, v ktorom štát uplatňuje politiku rozsiahleho prerozdeľovania finančných prostriedkov, ostáva vysoko rizikovým odvetvím pre vznik korupcie i na začiatku 21. storočia. V tomto odvetví je to problém o to ťaživejší, že u nás nebola doposiaľ otvorená širšia diskusia o charaktere podpornej poľnohospodárskej politiky na Slovensku. V našom prostredí nebola spracovaná ani širšia analýza príčin a dôsledkov existencie prerozdeľovacieho procesu v agrárnom rezorte a doposiaľ nebol predložený ani komplexný alternatívny návrh novej ekonomickej politiky v poľnohospodárstve.

Na základe týchto konštatovaní vznikla publikácia, ktorej ambíciou je ponúknuť prvý ucelenejší pohľad na problematiku korupcie, jej príčin, dôsledkov a prejavov v slovenskom poľnohospodárstve. Informovanie o povahe súčasnej agrárnej politiky z hľadiska vytvárania vysokých rizík vzniku korupcie je dôležité najmä ako impulz pre vznik širokej verejnej diskusie o závažnosti problému korupcie v agrárnom sektore. Na jej základoch môže byť postavená koncepcia takej poľnohospodárskej politiky, ktorá vedie k transparentným a efektívnym formám prerozdeľovania, k modernému a prosperujúcemu slovenskému poľnohospodárstvu na trhu Európskej únie.

Publikácia bola vydaná s finančnou podporou Nadácie pre podporu občianskych aktivít. Publikáciu Riziká korupcie v systéme poľnohospodárskej politiky na Slovenskusi môžete pozrieť tu.

Navigácia