10 rokov v Európskej únii | A čo ďalej?

Zborník príspevkov zo série konferencií Aliancie Európskych konzervatívcov a reformistov organizovaných Konzervatívnym inštitútom M. R. Štefánika v Trenčíne | 27. 11. 2014, Košiciach | 1. 12. 2014, Prešove | 2. 12. 2014, Banskej Bystrici | 3. 12. 2014 a Bratislave | 4. 12. 2014.

Desať rokov členstva Slovenskej republiky v Európskej únii a päť rokov členstva v eurozóne sú vhodnou príležitosťou nielen na obzretie sa a na bilanciu a analýzu doterajšieho vývoja, ale aj na diskusiu o tom, kam má Európska únia smerovať, čo sa v nej má zmeniť a aké sú naše predstavy o jej žiaducej podobe. Práve o to sme sa pokúsili na konferenciách AECR, ktoré sa na prelome novembra a decembra 2014 uskutočnili v piatich slovenských mestách.

Obsah

Predslov | Ondrej Dostál

Stále tesnejšia integrácia. Až dokedy? | Ivan Kuhn

Euro – nástroj alebo brzda prosperity? | Peter Gonda

Reguláciami k lepšiemu biznisu? | Radovan Kazda

Pomáhajú eurofondy? | Dušan Sloboda

Zborník príspevkov nájdete vo formáte PDF na stiahnutie tu alebo tiež v náhľade nižšie:

Navigácia