Rozširovanie EÚ a atlantické partnerstvo

Na seminári vystúpili Juraj Alner z Paneurópskej únie a Ivo Samson, analytik pre bezpečnostnú politiku Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Moderoval Tomáš Zálešák, spolupracovník KI.

Navigácia