Rusko a reťazce

Pred týždňom sa skončilo pripomienkové konanie k návrhu novely zákona o obchodných reťazcoch. Tento neliberálny zákon parlament schválil v júli minulého roka spojenými hlasmi opozície a poslancov ANO, hlásiacich sa k liberalizmu. Zaujímavosťou je, že s novelou, ktorá chce tento zákon „vykastrovať“, dnes prichádza ministerstvo hospodárstva vedené predsedom ANO Pavlom Ruskom. V dôvodovej správe novely sa pripomína, že vláda minulý rok s návrhom zákona o obchodných reťazcoch nesúhlasila, pretože „jeho ustanovenia sú na rozhraní voľnej hospodárskej súťaže, slobody účastníkov zmluvného vzťahu určovať si zmluvné podmienky a po vstupe Slovenska do EÚ by mohli vytvárať prekážky voľného pohybu tovaru“. Práve za takýto zákon pán Rusko ešte ako poslanec vlani hlasoval.

Pripravovaná zmena zákona o obchodných reťazcoch je predovšetkým výsledkom tlaku EÚ, ktorá zaň Slovensko pokarhala v poslednej hodnotiacej správe pred vstupom do Únie. EÚ síce vždy až takú veľkú starostlivosť o slobodu zmluvných vzťahov neprejavuje a nerobí jej problém do nej zasahovať aj v takých banalitách ako zakrivenie banánov alebo tvar paradajok. Rovnako je pravda, že by bolo oveľa lepšie, keby sa Slovensko rozhodlo chybu napraviť na základe vnútornej potreby. Je však lepšie zmeniť zlý zákon pod tlakom EÚ, než ho nezmeniť vôbec.

Podstata problému je však inde. Totiž, tvrdenie, že zákon je na rozhraní voľnej hospodárskej súťaže a slobody účastníkov zmluvného vzťahu určovať si zmluvné podmienky, je až priveľmi zhovievavé. Zákon o obchodných reťazcoch nie je „na rozhraní“, ale ďaleko za hranicou a očividne narúša slobodu zmluvných vzťahov. Pod zámienkou „zákazu zneužívania ekonomickej sily“ diktuje subjektom trhu, na čom sa môžu a na čom nemôžu dohodnúť. Súčasné znenie zákona definuje ekonomickú silu obchodných reťazcov cez ich podiel na relevantnom trhu (5 percent), alebo cez výšku ročného obratu (nad 1,5 miliardy korún). Za zneužívanie ekonomickej sily považuje viacero konkrétnych postupov, ktorých sa obchodné reťazce voči dodávateľom „dopúšťajú“. Navrhovaná novela namiesto konkrétnych čísel a príkladov hovorí jazykom všeobecnejších opisných formulácií. Znižuje možné sankcie za porušovanie zákona na desatinu a stanovuje, že konanie podľa zákona sa začne „len na základe podnetu dodávateľa prevádzkovateľa obchodného reťazca, ktorý je zneužívaním ekonomickej sily poškodený“. Po schválení novely ostane zákon o obchodných reťazcoch bez zubov. Na jeho pomýlenej podstate a na zasahovaní do slobody zmluvných vzťahov sa však nezmení vôbec nič.

Dobrým riešením nie je zlý a nepotrebný zákon novelizovať, ale zrušiť.

Ondrej Dostál
Článok bol uverejnený v rubrike Konzervatívny pohľad týždenníka Domino fórum 6/2004 dňa 11.2.2004.

Navigácia