Seminár – Podoby konzervativizmu

 Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Občanský institut, Praha a Stála konferencia Občianskeho inštitútu (SKOI) organizovali v dňoch 10.–12. novembra 2005 v Piešťanoch seminár

Podoby konzervativizmu

Program seminára:

Štvrtok 10.11.

Roman Joch: Konzervativizmus pre 21. storočie – je ešte čo konzervovať?

Piatok 11.11.

Vojtech Belling: Vývoj konzervatívneho myslenia v nemecky hovoriacich krajinách v 19. a v prvej polovici 20. storočia

Ulrich Wollner: Francúzska Nová pravica

Roman Joch: Stredoeurópsky konzervativizmus v druhej polovici 20. storočia

Peter Martinovič: Britský konzervativizmus po Margaret Thatcher

Jiří Georgiev: EÚ – prehĺbenie alebo rozšírenie?

Vojtech Belling Ideológia politickej korektnosti a západná spoločnosť

Diskusia (Roman Joch, Jaroslav Daniška, Katarína Podracká) – Spory v súčasnom americkom konzervativizme (neokonzervativci vs. paleokonzervativci)

Sobota 12.11.

Maciej Ruczaj: Poľsko 2005: Konzervatívna revolúcia?

Peter Gonda: Klasický ekonomický liberalizmus ako spojenec konzervativizmu

Peter Zajac: Leninovi vnuci

Vystupujúci:

Vojtech Belling, analytik Občanského institutu

Jaroslav Daniška, spolupracovník Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a redaktor revue Impulz

Jiří Georgiev, odborný poradca Výboru Senátu Parlamentu ČR pro evropskou integraci

Peter Gonda, ekonomický analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

Roman Joch, riaditeľ Občanského institutu

Peter Martinovič, právnik a podpredseda Mladých konzervatívcov

Katarína Podracká, politologička

Maciej Ruczaj, publicista

Ulrich Wollner, odborný asistent na Katedre filozofických vied Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Peter Zajac, prezident Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

Navigácia