September 2008 – Čo prinesie reforma školstva?

v rámci série konzervatívnych klubov organizoval dňa 10. apríla 2008 v Bratislave diskusiu na tému

September 2008 – Čo prinesie reforma školstva?

Hostia v panelovej diskusii:

Miron Zelina, Ústav humanitných štúdií UK, poradca ministra školstva

Martin Mojžiš, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Veronika Adamčíková, Pedagogické vydavateľstvo Didaktis s.r.o.

Beáta Tóthová, gymnázium Žiar nad Hronom

Zuzana Humajová, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Diskusiu moderoval Martin Hanus, redaktor týždenníka .týždeň.

Ťažiskovými témami panelovej diskusie boli otázky týkajúce sa školského zákona, podoby dvojúrovňového modelu štátnych a školských vzdelávacích programov a učebnicovej politiky. Pozvaní hostia predstavili reformné zámery rezortu školstva (M. Zelina), vlastné skúsenosti s koncipovaním novej školskej legislatívy (Z. Humajová), s tvorbou vzdelávacích programov (M. Mojžiš, B. Tóthová) a priblížili výhody otvorenia trhu s učebnicami (V. Adamčíková). Viac informácii o témach a hosťoch panelovej diskusie nájdete tu, tu a tu.

Navigácia