Skládkové poplatky: zvýšime, nezvýšime, uvidíme

Ako envirorezort sľúbil zdražieť i nezdražieť zároveň.

Náhle a nečakane sa ministerstvo životného prostredia rozhodlo, že až do konca budúceho roku nezmení výšku poplatkov za uloženie odpadov na skládku. Zaviazali sa k tomu signatári – aj minister Peter Žiga – v memorande o porozumení medzi Slovenskou republikou a United States Steel Corporation z 26. marca.

Slovenská republika vyhlasuje, že nemá v úmysle meniť poplatky za zneškodňovanie odpadov na skládkach odpadu v rokoch 2013 a 2014“, znie záväzok, ktorý je v príkrom rozpore s doterajšími snahami rezortu.

Zmena kurzu

Ministerstvo totiž už niekoľko rokov avizuje pravý opak, teda, že poplatky za uloženie odpadov na skládku bude zvyšovať. Naposledy sa zvyšovali ešte v roku 2008, zo zákona, ktorý vláda schválila ešte v roku 2003. Prvý reálny pokus opäť ich zvýšiť zrealizoval rezort už pod vedením súčasného ministra v návrhu nového zákona o odpadoch z minulého roku, ktorý neskôr Peter Žiga stiahol z legislatívneho procesu. Z neho vyplývalo, že napríklad za zmesový komunálny odpad, za ktorého uloženie je dnes stanovený maximálny poplatok 10 eur, by sa po novom malo v rokoch 2012-2015 platiť postupne viac, od 28 až ku 37 eur za tonu odpadu.

Podobný záväzok si schválila vláda aj v Programe odpadového hospodárstva na roky 2011-2015, v ktorom ministerstvo uviedlo, že „v období rokov 2011 – 2015 sa očakáva legislatívna úprava, ktorá bude znamenať zvýšenie sadzby pre výpočet poplatkov za ukladanie odpadov na skládky odpadov, čo spôsobí vyššie náklady spojené so skládkovaním odpadov a následkom bude, že odpady budú vo väčšej miere zhodnocované.“ Navyše sa v programe rezort zaviazal, že nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadov na skládku schváli súbežne s novým zákonom o odpadoch. Ten má byť schválený už tento rok.

Komu áno, komu nie?

Takže ministerstvo sa zaviazalo zrealizovať dve riešenia, ktoré majú len jednu drobnú vadu, a to, že sú vo vzájomnom rozpore. Doprava i doľava, pešo i koňmo zároveň. Ako sa minister dostane zo šlamastiky, to zatiaľ nie je jasné, ale rezort už niečo naznačil dnes. Uvažuje o tom, že poplatky zvýši iba tým prevádzkovateľom odpadov, ktorí nie sú zároveň pôvodcami odpadov.

To by znamenalo, že firmy ako U. S. Steel alebo Mondi SCP, ktoré majú vlastnú skládku pre svoj priemyselný odpad, by zvýšené poplatky neodvádzali. Ostatní prevádzkovatelia, napríklad skládok zväčša komunálneho odpadu, áno.

Je to len predbežná úvaha, ale ak vyjde, možno z nej bude pekný rébus pre Európsky súdny dvor, pretože riešenie zvýhodní niektoré firmy pred inými.

Výsledky pre vládny cieľ zvyšovať recykláciu odpadov však možno predpovedať už teraz: „veškeré žádné“.

Zlá a menej zlá správa

Ak vláda čiastočne poruší sľub z memoranda a poplatky pre niektoré skládky predsa len zvýši, občanom i väčšine podnikateľov opäť viac zaťaží ich výdavky. Otvorí tak ďalší front vojny voči svojim občanom, ktorej cieľom je zlikvidovať ekonomickú prosperitu krajiny. „Vyvolenej“ košickej fabrike budú musieť priplatiť už aj kvôli vládnym záväzkom v energetike z toho istého memoranda. Aký to bude mať význam pre zvýšenie miery zhodnocovania odpadov?

Slovensko nové spaľovne nemá vybudované, ani projektovo pripravené. Pri odpore obyvateľov voči čomukoľvek, z čoho ide dym, možno ani nikdy mať nebude. Vybudovanie kvalitnejšej infraštruktúry pre recyklovanie odpadov trvá tiež istý čas, oboje je veľmi „drahý špás“. Takže aj keď poplatky vláda v budúcnosti zvýši, jej zelené ciele zostanú zrejme ešte pekných pár rokov iba želaním.

Až na niekoľko výnimiek. Energetické zhodnocovanie odpadov – nielen komunálnych – totiž na Slovensku nie je v úplnej stagnácii. Viacero investorov i existujúcich priemyselných podnikov a spracovateľov, ktorí odpad ako energetickú surovinu využívajú, či plánujú využívať, so zvýšením poplatkov za uloženie odpadu počítalo. Zvýšenie poplatkov, aj keď len pre „nefiremné“ skládky, zlepší ich ekonomiku výroby.

Ich strategické očakávanie je celkom namieste, veď zvyšovanie poplatkov je dlhoročne ohlasovaný úmysel ministerstva. Navyše spoločensky priechodný, lebo aj k nemu môže vláda nalepiť svoj obľúbený nezmysel „vytvoríme tisíce pracovných miest“.

V každom prípade je zjavné, že ministerstvo v tomto prípade zatancovalo tak, ako premiér zapískal, bez hlbšej úvahy. Výsledok bude zaujímavý, možno ašpirant na absurdnosť roka.

Článok bol uverejnený dňa 5. apríla 2013 na blogu Radovana Kazdu a nájdete ho na stránkach eTREND tu.

Navigácia