SME: Dlh eurozóny rastie

Denník SME oslovil niekoľkých bankárov, analytikov, podnikateľov alebo investorov, aby sa podelili s najdôležitejšími ekonomickými udalosťami roka. Jedným z oslovených bol i riaditeľ KI Peter Gonda.

Graf ilustruje rastúce bremeno verejného dlhu v eurozóne na jej občanov v čase realizovaných opatrení v boji proti európskej dlhovej kríze. Dokumentuje, že po intervenciách ECB, eurovale a iných pokusoch o riešenie problémov sa verejný dlh eurozóny v prepočte na jedného obyvateľa zvýšil za štyri roky až o približne 6300 eur a v roku 2012 dosiahol takmer 26 000 eur. Graf potvrdzuje neúčinnosť realizovaných snáh o riešenie problémov a naznačuje potrebu ich nahradenia alternatívnymi krokmi, zameranými na riešenie systémových príčin dlhovej krízy. Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika.

Čítajte ďalej v článku denníka SME zo dňa 3. januára 2014 tu.

Navigácia