Sťažnosť na ministra adresovaná premiérovi

Organizátori hromadnej pripomienky k návrhu novely zákona o zdravotnom poistení podali dnes sťažnosť na ministra zdravotníctva Ivana Valentoviča za porušenie legislatívnych pravidiel vlády.

Sťažnosť adresovali predsedovi vlády Robertovi Ficovi. V sťažnosti žiadajú, aby predseda vlády vyzval ministra zdravotníctva na dodržiavanie uznesenia vlády, ktorým boli vydané legislatívne pravidlá vlády. S hromadnou pripomienkou proti obmedzeniu slobodnej voľby zdravotnej poisťovne sa v termíne pripomienkového konania stotožnilo takmer 3000 občanov, a to písomne i elektronicky.

Minister zdravotníctva však cez médiá týmto občanom odkázal, že ich pripomienky nepovažuje za hromadnú pripomienku podľa legislatívnych pravidiel vlády, s ktorou sa stotožnilo viac než 500 občanov. Nehodlá preto vyvolať so zástupcami týchto občanov rozporové konanie. Hromadná pripomienka bola podľa názoru jej organizátorov podaná v súlade s legislatívnymi pravidlami vlády, ktoré sú pre členov vlády – teda i ministra zdravotníctva – záväzné.

Legislatívne pravidlá vlády neustanovujú, že pripomienky majú byť podpísané vlastnoručne alebo elektronickým podpisom a ani nezverujú ministerstvu zdravotníctva úlohu overovať legitímnosť podpisov.

Vyjadrenia ministerstva zdravotníctva preto organizátori hromadnej pripomienky považujú za nekvalifikované, idúce nad rámec znenia legislatívnych pravidiel a obmedzujúce práva občanov Slovenskej republiky zúčastňovať sa na verejnej diskusii k legislatívnemu procesu.

K sťažnosti, ktorá bola podaná v zmysle zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach, je adresát povinný sa vyjadriť do 30 dní.

Text sťažnosti si môžte stiahnuť vo formáte PDF tu.

Občianska konzervatívna strana

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Health Policy Institute

INESS

Navigácia