STV: Riziko chudoby

Na Slovensku žije najviac ľudí pod hranicou chudoby v Prešovskom, Banskobystrickom a Košickom kraji. Vyplýva to zo štatistiky Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach v krajinách Európskej únie.

K téme sa v štúdiu STV v Správach a komentároch vyjadroval i Peter Gonda, ekonóm KI a hlavný autor Návrhu sociálnej reformy na Slovensku, ktorú nájdete tu.

Viac nájdete v rozhovore na tému vo videoarchíve STV zo dňa 17. októbra 2007 tu.

Navigácia