STV: Zvýši euro ceny?

Občania vnímajú plánované zavedenie eura v januári 2009 na Slovensku rozporuplne. Až 52% opýtaných hodnotí toto rozhodnutie negatívne. Viac ako 60% ľudí očakáva, že zavedenie spoločnej meny bude mať pre nich a ich rodiny negatívne dôsledky.

K téme sa v štúdiu STV v Správach a komentároch vyjadrovali František Palko, štátny tajomník ministerstva financií, a Peter Gonda, ekonóm KI.

Viac nájdete v rozhovore na tému vo videoarchíve STV zo dňa 15. januára 2008 tu.

Navigácia