TA3: Hromadná pripomienka proti ľahšiemu vyvlastňovaniu

Ondrej Dostál a Juraj Petrovič dnes odovzdali hromadnú pripomienku na ministerstve výstavby. Protestujú proti zjednodušeniu vyvlastnenia, ktoré rezort navrhuje. Ministerstvo odmieta pochybnosti o porušovaní ústavných práv a argumentuje urýchlením výstavby strategických stavieb.

K téme sa pre TA3 vyjadroval i Ondrej Dostál, riaditeľ KI a jeden z iniciátorov hromadnej pripomienky.

Viac nájdete v príspevku TA3 zo dňa 11. septembra 2007 vo videoarchíve tu.

Do 12. septembra 2007 môžete podporiť tiež ďalšiu hromadnú pripomienku proti vyvlastňovaniu, ktoré tentoraz navrhuje ministerstvo dopravy, pôšt a telekomnukácií, a ktorú nájdete na stránkach change|net.sk tu.

Navigácia