TA3: Nie je plat ako plat

Vysoké platy manažérov v štátnych firmách, zlaté padáky a tučné mzdy niektorých štátnych zamestnancov. Profesie s vyššou zodpovednosťou sú často menej finančne ohodnotené ako niektorí úradníci.

Podľa analytika KI Dušana Slobodu by do súčasného systému štátnej služby a služby vo verejnom záujme bolo treba zaviesť i možnosť kontraktov na dobu určitú (maximálne na volebné obdobie s možnosťou predĺženia). Dnešnú štátnu službu treba otvoriť i ľuďom, ktorí majú skúsenosti z „reálneho sveta“ a vidia svet i inak než len od úradníckeho stola, dosiahnuť flexibilnú a otvorenú službu, v ktorej si zvolení zástupcovia štátu a samosprávy budú mať možnosť vybrať ľudí, ktorí budú spolu s nimi plniť ich program a niesť aj plnú zodpovednosť. Úradníci by nemali byť odmeňovaní podľa počtu odslúžených rokov a tabuľkového zaradenia, ale podľa výkonov a výsledkov.

Zdroj: Videoarchív TA3 zo dňa 24. februára 2011, k dispozícii tiež tu.

Navigácia