PF 2007

ROK PLNÝ KONZERVativizmu praje KI. Zachovajte nám Vašu priazeň aj v roku 2007!

pf 2006

Radostné prežitie vianočných sviatkov a veľa šťastia v novom roku Vám praje Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika.

pf 2005

Radostné prežitie vianočných sviatkov a veľa šťastia v novom roku Vám praje Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika.