Transparentnosť a efektívnosť využívania fondov EÚ na Slovensku

s podporou organizoval dňa 15. júna 2009 v Bratislave konferenciu na tému

Transparentnosť a efektívnosť využívania fondov EÚ na Slovensku


1. panel: Transparentnosť využívania fondov EÚ


S príspevkami do panelovej diskusie vystúpili:

Kauza „Nástenkový tender“

Zuzana Wienk, Aliancia Fair-Play

Výstupy:

Audiozáznam príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.

Videozáznam príspevku:

Aktívne a pasívne zatajovanie informácií zo strany riadiacich orgánov o spôsobe rozhodovania o prideľovaní nenávratných finančných príspevkov z fondov EÚ

Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Výstupy:

Audiozáznam príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.

Videozáznam príspevku:

Prezentácia príspevku vo formáte .PPT na stiahnutie tu

Prípadová štúdia: priestor pre korupciu pri obstarávaní evaluácií nakladania s eurofondami na Slovensku

Pavel Nechala, TIS

Výstupy:

Audiozáznam príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.

Videozáznam príspevku:

Prezentácia príspevku vo formáte .PPT na stiahnutie tu

Protikorupčné nástroje v oblasti eurofondov

Ctibor Košťál, SGI

Výstupy:

Audiozáznam príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.

Videozáznam príspevku:

Prezentácia príspevku vo formáte .PPT na stiahnutie tu

Mimovládne organizácie a verejná kontrola nakladania s fondami EÚ

Roman Havlíček, CEPA

Výstupy:

Audiozáznam príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.

Videozáznam príspevku:

Prezentácia príspevku vo formáte .PPT na stiahnutie tu

Diskusia:

Moderátor diskusie:

Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Výstupy:

Audiozáznam diskusie vo formáte .ASF spustiť tu.

Videozáznam diskusie:


2. panel: Efektívnosť využívania fondov EÚ


S príspevkami do panelovej diskusie vystúpili:

Prípadové štúdie neefektivity pri využívaní Štrukturálnych fondov

Martin Plesch, EUREA

Výstupy:

Audiozáznam príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.

Videozáznam príspevku:

Prezentácia príspevku vo formáte .PPT na stiahnutie tu

Súdne vymáhanie príspevkov z fondov EÚ

Vladimír Šárnik, EUREA

Výstupy:

Audiozáznam príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.

Videozáznam príspevku:

Ekonomické dopady plytvania prostriedkami verejných financií

Radovan Ďurana, INESS

Výstupy:

Audiozáznam príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.

Videozáznam príspevku:

Prezentácia príspevku vo formáte .PPT na stiahnutie tu

Kam smerujú eurofondy na Slovensku? Mýtus znižovania regionálnych rozdielov

Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Výstupy:

Audiozáznam príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.

Videozáznam príspevku:

Prezentácia príspevku vo formáte .PPT na stiahnutie tu

Diskusia:

Moderátor diskusie:

Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Výstupy:

Audiozáznam diskusie vo formáte .ASF spustiť tu.

Videozáznam diskusie:

Mediálne výstupy:

15. jún 2009

Plus 7 dní/TASR: Presun kompetencií eurofondov nie je systémovým riešenie

29. jún 2009

Konzervatívne listy: Dušan Sloboda: Päťročnica s eurofondmi

Konferencia je súčasťou projektu Eurofunds Watchdog – znižovanie rizika korupcie prostredníctvom monitorovania projektov financovaných z fondov EÚ, ktorý Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika realizuje vďaka finančnej podpore Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe (Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe).

Navigácia