TV Markíza: Školy zapisujú prvákov

Na základných školách od 15. januára do 15. februára zapisujú prvákov. Presné miesto a čas určí zriaďovateľ školy, ktorým je obec, krajský školský úrad, cirkev alebo súkromný zriaďovateľ. Vlani zapísali zákonní zástupcovia do prvého ročníka 54 445 detí.

K téme sa pre TV Markíza vyjadrovala i analytička KI Zuzana Humajová-Zimenová.

Viac nájdete v príspevku TV Markíza zo dňa 16. januára 2010 vo videoarchíve tu (príspevok # 23).

Navigácia