TVNoviny.sk: Vynútená solidarita

Takmer bez povšimnutia širšej verejnosti k nám “tečú” milióny eur nielen z eurofondov, ale aj od daňových poplatníkov z Nórska, Švajčiarska, Lichtenštajnska a Islandu.

Celkovo sme podľa ministerstva financií doposiaľ dostali od Nórov, Lichtenštajncov a Islanďanov 59,42 milióna eur. Peniaze k nám prišli cez takzvaný Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus. Ďalších 9,96 milióna sme do projektov vložili z nášho štátneho rozpočtu. V súčasnosti štartuje nová etapa prideľovania peňazí, v ktorej by sa Slovákom mal ujsť balík 80,75 milióna eur. Ďalšie peniaze poskyti Švajčiari. Z ich balíka by k nám malo prísť ešte asi 21,61 milióna eur.

Vynútená solidarita

A prečo vlastne Nórsko poskytuje Slovensku a ďalším krajinám také milióny? Úrad vlády tvrdí, že z dobrosrdečnosti. „Nórsko chce byť solidárne, chce sa spolupodieľať a prispievať k vytvoreniu ekonomicky, sociálne a regionálne rovnomernejšie rozvinutej Európy,“ poznamenali predstavitelia vládneho úradu vo vyjadrení.

Analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Dušan Sloboda to však vidí trochu inak. Poukázal na to, že k poskytovaniu pomoci sa Nórsko, Švajčiarsko, Island a Lichtenštajnsko zaviazali preto, aby mohli ako nečlenské štáty využívať výhody EÚ. „Nejde teda o dobrovoľnú altruistickú solidaritu, ale o vynútené platby za možnosť prístupu k vnútornému trhu EÚ,“ priblížil. Sloboda navyše tvrdí, že takéto “prelievanie” peňazí je neraz nielen neúčinné, ale dokonca škodlivé.

Napríklad eurofondy doposiaľ vôbec nezmenšili rozdiely medzi slovenskýmu regiónmi, hoci práve to sa od nich očakáva. Navyše pri vyberaní prijímateľov pomoci výrazne rastie riziko podplácania a obdarované regióny sa často stávajú závislé na peniazoch zvonku.

Namiesto prirodzeného vývoja sa napríklad umelo pozastaví úpadok, ale po vyčerpaní darov prichádza ešte tvrdšia “rana”. “Tento proces je vysoko neefektívny, korupčný, odoberá zdroje jedným a upláca nimi druhých, u ktorých vzniká mentalita závislosti na dotáciách,” dodal Sloboda.

Čítajte ďalej v článku na spravodajskom portáli TVNoviny.sk zo dňa 14. júna 2012, kde sa k téme vyjadroval analytik KI Dušan Sloboda. Viac na stránkach TVNoviny.sk tu.

Navigácia