USA, Európa a Slovensko

USA, Európa a Slovensko Autori:

Daniel Bútora, novinár, manažér a školiteľ. Bývalý riaditeľ slovenského vysielania Rádia Slobodná Európa (Radio Free Europe). Pracuje ako manažér Cirkevnej základnej školy – Narnia a Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave, ako konzultant poradenskej firmy FBE a ako redaktor týždenníka Týždeň. Je spolupracovníkom Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.

Tomáš Zálešák, politológ, poradca predsedu NR SR (od roku 2002), spolupracovník Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

Bill Baker, analytik Združenia pre sociálnu reformu v Košiciach. Je spolupracovníkom Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.

František Šebej, bývalý predseda Zahraničného výboru Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSFR (1990 – 1992), bývalý predseda Výboru pre európsku integráciu NR SR (1998 – 2002), zahraničnopolitický analytik a redaktor týždenníka Týždeň, garant analytickej skupiny Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Zahraničná politika a diplomacia

Zámerom tejto publikácie je pomôcť rúcať falošné mýty, ktoré v našom vedomí existujú vo vzťahu k Spojeným štátom. Nechceme však vytvárať nové mýty a nahrádzať jeden typ mýtov inými. Našou ambíciou je ponúknuť realistický obraz americkej spoločnosti a politiky. Autormi textov sú ľudia, ktorí americké reálie poznajú veľmi dobre a chcú sa o svoje poznatky a o svoj pohľad podeliť.

Publikácia bola vydaná v rámci projektu Transatlantické vzťahy: USA, Európa a Slovensko s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí SR. V rámci projektu USA, Európa a Slovensko, ktorý realizoval KI počas roku 2004, sa uskutočnilo 6 konferencií v rôznych regiónoch Slovenska. Konferencie v Trenčíne, Prešove, Martine a Banskej Bystrici sa uskutočnili vďaka finančnej podpore Veľvyslanectva USA v SR. Realizácia konferencií v Košiciach a v Nitre a vydanie tejto publikácie boli finančne podporené Ministerstvom zahraničných vecí SR. Na konferenciách vystupovali s prednáškami Daniel Bútora, Tomáš Zálešák, Bill Baker a František Šebej, ktorí sú zároveň autormi textov v tejto publikácii.

Publikáciu USA, Európa a Slovensko si môžete pozrieť tu.

Navigácia