Verejná zbierka na sochu T. G. Masaryka v Bratislave

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) vyhlásil verejnú zbierku na sochu T. G. Masaryka v Bratislave.

Dotvorenie pamätníka československej štátnosti na Vajanského nábreží v Bratislave o sochu prvého československého prezidenta pripravuje samospráva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Finančne prispieť na realizáciu tohto zámeru možno aj priamo darom mestskej časti za podmienok uverejnených na jej webstránke. Verejná zbierka KI je podpornou aktivitou, ktorá umožní občanom zjednodušenou formou prispievať na sochu T. G. Masaryka bez potreby uzatvárania darovacej zmluvy. Výťažok z verejnej zbierky bude poukázaný formou daru mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na účely výroby a inštalácie sochy T. G. Masaryka a úhrady súvisiacich nákladov.

Do verejnej zbierky možno prispieť nasledovnými spôsobmi:

  • verejná zbierka bola ukončená a vyzbierané prostriedky boli použité na podporu zhotovenia sochy T. G. Masaryka v Bratislave – ďakujeme všetkým darcom (aktualizácia 28. októbra 2010)

Ondrej Dostál

riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

V Bratislave dňa 23. februára 2010.

Súvisiace informácie:

5. január 2010

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto: Zbierka na sochu T. G. Masaryka

9. október 2010

SME: Masaryk je hotový, termín vraj stihnú

Navigácia