Vyhlásenie výsledkov študentských súťaží za rok 2022

Aj v roku 2022 sme organizovali študentské súťaže. K Študentskej eseji, ktorá sa konala sedemnástykrát, sa po deviaty raz pridala Cena Ernesta Valka. Gratulujeme oceneným súťažiacim študentom. Ocenené eseje a odborné články si môžete prečítať na webe KI.

Študentská esej na tému Aké sú korene netolerancie na Slovensku?

Porota hodnotila 61 esejí, súťaž o popredné miesta bola vyrovnaná:

1. miesto: Matej Bárta: Odkiaľ pramení netolerancia na Slovensku?

2. miesto: Tereza Matuchová: Aké sú korene netolerancie na Slovensku?

3. miesto: Eva Thonhauserová: Aké sú korene netolerancie na Slovensku?

Ocenení získavajú ceny od hlavného partnera a sponzora súťaže – spoločnosti ASUSknihy od Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a víťazovi patrí ročné predplatné týždenníka .týždeň.

Zľava Radovan Ďurana (zastupujúci Mateja Bártu, 1. miesto), Tomáš Zálešák (člen poroty), Peter Zajac (predseda poroty), Tereza Matuchová (2. miesto), Eva Thonhauserová (3. miesto) a Grigorij Mesežnikov (člen poroty)

Ďakujeme partnerom a mediálnym partnerom Študentskej eseje za podporu

Cena Ernesta Valka na tému Uplatňovanie konceptu brániacej sa demokracie na Slovensku

Porota hodnotila 10 odborných článkov, súťaž bola mimoriadne vyrovnaná, keďže prvé tri články získali od porotcov totožný počet bodov a bolo tak vyhlásené spoločné prvé miesto:

Spoločné 1. miesto: Diana Repiščáková: Uplatňovanie konceptu brániacej sa demokracie v právnych podmienkach Slovenskej republiky

Spoločné 1. miesto: Dominika Kuchárová: Uplatňovanie konceptu brániacej sa demokracie na Slovensku

Spoločné 1. miesto: Samuel Cibik: Uplatňovanie konceptu brániacej sa demokracie na Slovensku

Ocenení získavajú právnickú literatúru a finančné ceny.

Zľava Samuel Cibik a Dominika Kuchárová (obaja spoločné 1. miesto), Jakub Neumann (člen poroty), Diana Repiščáková (spoločné 1. miesto), Jozef Vozár (predseda poroty), Jana Valková a Ondrej Dostál (členovia poroty)

Ďakujeme partnerom a mediálnym partnerom Ceny Ernesta Valka za podporu

Navigácia