Výzva na vetovanie daňových licencií

Vyzývame prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča, aby nepodpísal Národnou radou Slovenskej republiky dňa 3. decembra 2013 schválenú novelu zákona o dani z príjmov (parlamentná tlač č. 613), ale vrátil ju parlamentu na opätovné prerokovanie.

Žiadame prezidenta, aby navrhol NR SR pri opätovnom prerokovaní vypustiť z novely ustanovenia, ktorou sa súčasťou zákona stávajú daňové licencie právnických osôb. Daňové licencie by mali platiť aj podnikateľské subjekty, ktoré nedosahujú zisk. Takéto licencie nebudú štandardnou daňou z príjmu, ale daňou za uplatňovanie ústavou garantovaného práva podnikať. Zavedenie daňových licencií zhorší podnikateľské prostredie, predovšetkým situáciu malých a stredných podnikov. Daňové licencie ako minimálne zdanenie firiem bez ohľadu na ich finančný výsledok budú pre ne znamenať dodatočný daňový náklad a môžu predstavovať problém napríklad pre podnikateľské subjekty, ktoré sú v niekoľkoročnej nábehovej a investičnej fáze. Vláda tým obmedzí podnikanie, tvorbu ekonomických zdrojov a produktívnych pracovných miest. Toto opatrenie je preto výslovne škodiace podnikaniu, zamestnanosti a ekonomike na Slovensku, s dôsledkom aj na zníženie daňových príjmov a tlak na vyššie deficity verejných financií v budúcnosti.

Upozorňujeme, že daňové licencie neboli obsiahnuté vo vládnom návrhu zákona a boli doň doplnené až pozmeňujúcim návrhom v druhom čítaní. Verejnosť preto nemala možnosť vyjadriť sa k tomuto zámeru v riadnom pripomienkovom konaní.

Vzhľadom na vyššie uvedené vyzývame prezidenta, aby novelu zákona o dani z príjmu vetoval.

Pripojte sa i Vy k tejto výzve prezidentovi na portáli change|net.sk.


Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana
Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Radovan Ďurana, Inštitút spoločenských a ekonomických analýz INESS
Richard Ďurana, Inštitút spoločenských a ekonomických analýz INESS
Peter Pažitný, Health Policy Institute
Matúš Pošvanc, Nadácia F. A. Hayeka
Martin Moravčík, TRIM Broker
Ronald Ižip, TRIM Broker
Martin Mlýnek, Občianska konzervatívna strana
Radovan Kazda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Tibor Takáč, Občianska konzervatívna strana
Ivan Kuhn, Občianska konzervatívna strana
Martin Vlachynský, Inštitút spoločenských a ekonomických analýz INESS
Juraj Karpiš, Inštitút spoločenských a ekonomických analýz INESS
Juraj Petrovič, Občianska konzervatívna strana
Martin Dinuš, Občianska konzervatívna strana

Navigácia