Výzva najvyšším ústavným činiteľom: nemlčte o porušovaní ľudských práv vo Vietname!

V stredu 16. decembra 2009 pricestoval na oficiálnu návštevu Slovenskej republiky prezident Vietnamskej socialistickej republiky Nguyen Minh Triet. Podľa informácií uverejnených na webstránke Úradu vlády SR bude predseda vlády SR Robert Fico s vietnamským hosťom „hovoriť o slovensko-vietnamských vzťahoch, možnostiach rozvoja ďalšej spolupráce medzi oboma krajinami a aktuálnych otázkach európskej politiky a medzinárodného diania“.

Podľa tlačového vyhlásenia Kancelárie prezidenta SR „Vietnam predstavuje pre SR v regióne Ázie významného hospodárskeho partnera. K pozitívnym pozostatkom minulého obdobia patrí veľké množstvo občanov Vietnamu, ktorí v období Československa získali u nás vzdelanie alebo inú kvalifikáciu a ktorí sa dnes nachádzajú na významných pozíciách v štátnej správe a v podnikateľskom sektore.“

Skupina občanov z mimovládnych organizácií v tejto súvislosti zaslala trom najvyšším ústavným činiteľom otvorený list v ktorom ich vyzvala, aby pri príležitosti oficiálnych rokovaní otvorili aj tému porušovania ľudských práv vo Vietname. Odvolávajú sa pritom na Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2009 o situácii v Laose a vo Vietname.

Tento dokument bol prijatý „so zreteľom na prebiehajúce rokovania o novej dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom a na dialóg o ľudských právach medzi EÚ a vietnamskou vládou, ktorý sa koná dvakrát ročne“. Vzhľadom na to, že všetci traja najvyšší ústavní činitelia aktívne podporovali prijatie Lisabonskej zmluvy, ktorá okrem iného dáva Európskej únii väčšie kompetencie v oblasti zahraničnej politiky, vrátane vytvorenia postu vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku s cieľom koordinovať zahraničnú politiku členských štátov Európskej únie, očakávame, že prezident SR, predseda vlády SR a predseda Národnej rady SR naplnia politické vyhlásenia smerujúce k podpore Lisabonskej zmluvy aj konkrétnym obsahom.

Preto vyzývame prezidenta SR, predsedu vlády SR a predsedu Národnej rady SR, aby pri rokovaniach s prezidentom Vietnamskej socialistickej republiky Nguyen Minh Trietom ako aj pri všetkých ďalších rokovaniach s predstaviteľmi tejto krajiny upozornili druhú stranu na porušovanie ľudských práv vo Vietname a na potrebu zlepšenia situácie v tejto oblasti tak, ako o tom hovorí Uznesenie Európskeho parlamentu.

Ako občania krajiny, ktorá sa pred dvadsiatimi rokmi zbavila komunistickej diktatúry, ktorá systematicky porušovala ľudské práva očakávame od vlády demokratickej Slovenskej republiky že ako základný predpoklad pre ďalšie rozvíjanie slovensko-vietnamských vzťahov bude od vlády Vietnamskej socialistickej republiky požadovať ukončenie systematického porušovania ľudských práv vo Vietname.

V Bratislave 16. decembra 2009

Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Ondrej Dostál, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Peter Weisenbacher, Amnesty International Slovensko

Gabriela Šuvadová, Človek v ohrození

Juraj Rizman, environmentalista

Marcel Zajac, občiansky aktivista

Marek Tatarko, občiansky aktivista

Mediálne výstupy:

17. december 2009

blog.sme.sk: Ivan Kuhn: Ďalší červený pokémon na návšteve Slovenska

webnoviny.sk/SITA: Gašparovič s prezidentom VSR aj o ľudských právach (+ video)

.týždeň: Ivan Kuhn: Náš zisk a neslobodný Vietnam (video)

SME: Pri rozhovoroch s vietnamským prezidentom šli ľudské práva do úzadia

hnonline.sk/SITA: KDH: Slovenskí politici by sa mali zastať vietnamských aktivistov

Navigácia