Výzva poslancom: Nehlasujte za návrh zákona o vyvlastňovaní!

Výzva koaličným poslancom NR SR, aby hlasovali proti vládnemu návrhu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb a diaľnic

Vážená pani poslankyňa / pán poslanec,

v utorok, na pokračujúcej 16. schôdzi NRSR budete hlasovať o Vládnom návrhu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ČPT 441). Touto cestou Vás žiadame, aby ste hlasovali PROTI tomuto návrhu zákona.

Odôvodnenie:

Zákon je zameraný na riešenie konkrétnych prípadov vyvlastňovania majetku občanov za účelom urýchlenia výstavby konkrétnych úsekov diaľnic a ciest I. triedy. Ústava SR umožňuje vyvlastnenie iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu (Čl. 20 ods. 4). Ústava ale súčasne garantuje rovnosť v dôstojnosti a právach a taktiež rovnosť v ochrane práv. Návrh zákona je nielen podľa nášho názoru, ale aj podľa názoru renomovaných ústavných právnikov a dokonca aj niektorých Vašich koaličných poslaneckých kolegýň a kolegov jednoznačne v rozpore s viacerými ustanoveniami Ústavy SR.

Ako poslankyňa/poslanec ste sa svojím sľubom zaviazali dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života. Keďže sa v prípade tohto hlasovania jedná o jasne protiústavný návrh zákona, domnievame sa, že Vaše hlasovanie za tento návrh by sa dalo interpretovať ako porušenie sľubu poslanca NRSR. Apelujeme na Vašu česť a svedomie, na ktoré ste sľúbili dodržiavať ústavu a ostatné zákony a vyzývame Vás, aby ste sa odmietli podieľať na pošliapavaní základných ľudských práv a slobôd, ktoré predstavuje tento návrh zákona.

Pani poslankyňa, pán poslanec,

10.12. si pripomíname Deň ľudských práv. Nedopustite, aby čiastkové záujmy pri výstavbe diaľnic prevážili nad všeobecným a oveľa dôležitejším záujmom, ktorým je úcta k ústave, úcta k základným ľudským právam a slobodám v nej zakotveným, úcta k občanom, ktorých práva budú týmto zákonom pošliapané! Veríme, že budete rešpektovať svoj sľub, ktorý ste zložili pri nástupe do funkcie poslankyne/poslanca, že budete rešpektovať Ústavu SR a odmietnete tento návrh zákona podporiť pri hlasovaní v NRSR. Občania tohto štátu potrebujú zákonodarcov, ktorí záujem ochrany ústavných práv dokážu postaviť nad úzko stranícke záujmy. Veríme, že ste jedným z tých zákonodarcov, ktorí pri tomto hlasovaní ukážu občanom, svojim voličom, že ústava nie je len zdrap papiera, ale skutočný, platný a najdôležitejší základný zákon štátu.

S úctou

Juraj Petrovič, Občianska konzervatívna strana

Richard Drutarovský, Občianska iniciatíva „Za spravodlivé vyvlastňovanie“

Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana

Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Pavel Vlček, Občianska konzervatívna strana

Natália Blahová, občan

Pavel Nechala, Transparency International Slovensko

Boris Burger, občan

Radovan Kazda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Ivan Kuhn, Občianska konzervatívna strana

Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Marián Šrámek, Občianska konzervatívna strana

Juraj Vanovčan, občan

Tomáš Szalay, HPI – Health Policy Institute

Zuzana Humajová, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Miroslav Mihálik, občan

Martina Paulíková, Združenie Slatinka

Roman Humaj, scenárista

Libor Havlíček, občianska iniciatíva Občania proti totalite

Juraj Karpiš, INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Tibor Takáč, Občianska konzervatívna strana

Richard Ďurana, INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Radovan Ďurana, INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Roman Humaj, študent

Juraj Smatana, stredoškolský učiteľ a občiansky aktivista

Vladimír Filipko, občan

Mediálne výstupy:

9. december 2007

SME.sk/SITA: Konzervatívci považujú zákon o vyvlastňovaní za protiústavný

Navigácia