Vyzývame poslancov Národnej rady SR, aby nevyslovili súhlas so zmluvou o Európskom mechanizme pre stabilitu (trvalý euroval)

Poslanci Národnej rady SR majú ako jeden z bodov programu schôdze, ktorá začína dňa 19. júna 2012, i návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou o založení Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS, trvalý euroval), a to napriek neúčinnosti dočasného eurovalu (EFSF), aktuálnym finančným otrasom v eurozóne, rastúcim nárokom na financovanie z eurovalu a odloženiu hlasovania o tejto zmluve v Nemecku. Zakladatelia Iniciatívy za slobodnú a prosperujúcu Európu (ISPE) vyzývajú poslancov, aby so zmluvou nevyslovili súhlas.

V situácii, keď finančne kolabuje Grécko, Španielsko, reálne sú ohrozené ďalšie krajiny eurozóny a Nemecko rozhodlo o odložení hlasovania o zmluve na prelom júna a júla, tlačí premiér Robert Fico slovenský parlament do rýchleho vyslovenia súhlasu so zmluvou o trvalom eurovale.

Zodpovednejšie by bolo počkať na vývoj situácie a uskutočniť odbornú diskusiu o dosahoch pristúpenia Slovenska k tejto zmluve. Podľa aktuálne dostupných informácií a vývoja v eurozóne upozorňujeme na to, že ak by poslanci so zmluvou súhlasili, tak by tým poškodili občanov Slovenska. Znamenalo by to napríklad nasledovné:

  • slovenskí daňovníci sa budú trvalo podieľať na ručení a v prípade potreby splácaní dlhov iných vlád (napríklad gréckej, či španielskej) a krytí strát ich veriteľských finančných inštitúcií (nemeckých, francúzskych a iných bánk a finančných inštitúcií),
  • Slovensko sa vzdá významnej časti národných kompetencií vo fiškálnej oblasti v prospech trvalého eurovalu (ktorý bude mať osobitné právomoci a privilégiá) – tento presun inštitucionalizuje dlhovú a transferovú úniu a urýchli politickú centralizáciu a koncentráciu moci v eurozóne (s dôsledkami aj na eskalovanie pnutí a konfliktov medzi národmi v eurozóne),
  • záťaž na peňaženky slovenských daňovníkov a negatívny vplyv na verejné financie môžu byť značné a rastúce – priamo pre Slovensko vyplýva povinnosť uhradiť v hotovosti 659,2 mil. eur a reálnym rizikom sú tiež záruky (akcie splatné na požiadanie), ktoré by na seba prebralo Slovensko vo výške 5,1 mld. eur a prípadné záväzky typu bianko šeku (základné imanie EMS a príspevky členov sa môžu neobmedzene zvyšovať, členovia sa zaväzujú urýchlene uhradiť platbu na akúkoľvek výzvu od generálneho riaditeľa EMS),
  • iné problémy a riziká (zmluva napríklad neobsahuje nijakú klauzulu o odstúpení od nej).

Trvalý euroval nerieši, ale prehlbuje, príčiny dnešných dlhových problémov eurozóny a ďalšie vyvoláva. Znásobuje napríklad morálny hazard a finančnú nezodpovednosť vlád a finančných inštitúcií, aj tým, že finančnú zodpovednosť presúva od nich na daňovníkov, v značnej miere aj v iných krajinách.

Potvrdzujú to vyjadrenia renomovaných ekonomických expertov a signatárov ISPE. Napríklad francúzsky profesor ekonómie Pascal Salin, jeden zo signatárov ISPE, sa vyjadril, že „nie je správne požadovať, aby daňovníci jedných krajín platili za chyby vlád iných krajín. EMS je vlastne európsky mechanizmus nestability, pretože podporuje vlády v prijímaní nezodpovedných rozhodnutí.“

EMS predstavuje pre občanov Slovenska vážne nebezpečenstvo z pohľadu ich slobôd, peňaženiek a prosperity. Slovensko s ním nemusí súhlasiť, keďže zmluva bude platná aj bez ratifikácie na Slovensku. Vyzývame poslancov Národnej rady SR, aby nevyslovili súhlas so zmluvou o Európskom mechanizme pre stabilitu.

V Bratislave dňa 18. júna 2012.

Peter Gonda

spoluzakladateľ ISPE

riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

Iniciatíva za slobodnú a prosperujúcu Európu (ISPE) je neformálne a nepolitické zoskupenie európskych think tankov a iných mimovládnych inštitúcií, osobností ekonomického a spoločenského života a občanov z Európy, ktoré vniklo 30. januára 2012 v Bratislave. Jej zakladateľmi sú (v abecednom poradí): Jozef Filko, Peter Gonda (riaditeľ KI), Robert Mátéffy (riaditeľ Inštitútu Leva XIII.), Marek Nikolov (predseda Pastor bonus), Matúš Pošvanc (riaditeľ NFAH) a Rudolf Požgay.

Táto tlačová správa je k dispozícii v PDF tu.

Súvisiace výstupy:

30. január 2012

KI a ISPE: Iniciatíva za slobodnú a prosperujúcu Európu

21. máj 2012

KI a ISPE: Iniciatíva za slobodnú a prosperujúcu Európu predstavuje argumenty proti trvalému eurovalu

Mediálne výstupy:

18. jún 2012

TASR: Iniciatíva za slobodnú a prosperujúcu Európu vyzýva na neschválenie eurovalu

TA3: Pochod proti eurovalu skončí pred Prezidentským palácom

TA3: MVO: Vyzývajú poslancov, aby nevyslovili súhlas s trvalým eurovalom

19. jún 2012

Hospodárske noviny: Ekonómovia vyzývajú neschváliť euroval

.tyzden.sk: Peter Gonda o tom, prečo je trvalý euroval zlý nápad

Navigácia