Za Ernestom Valkom

Ernest ValkoKonzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) vyjadruje hlbokú ľútosť nad násilnou smrťou Ernesta Valka, advokáta, prvého predsedu ponovomebrového Ústavného súdu ČSFR a spolupracovníka KI.

Nenahraditeľná je strata človeka, priateľa, zástancu práva a zákonnosti. Smrť Ernesta Valka nás napĺňa hlbokou ľútosťou. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť jeho rodine a najbližším.

Peter Zajac, Ondrej Dostál, Dana Feketeová, Peter Gonda, Radovan Kazda, Ivan Kuhn, Dušan Sloboda a Zuzana Zimenová

V Bratislave dňa 9. novembra 2010.

Ernest Valko a KI:

Ernest Valko: Reforma súdnictva v SR

Seminár: Reforma súdnictva v Slovenskej republike

Ernest Valko et al.: Právny systém a spravodlivosť

Navigácia