Zahraničné pracovné cesty poslancov (IV. volebné obdobie 2006-2010)

Na základe informácií o zahraničných pracovných cestách poslancov, ktoré sú zverejnené na webstránke NR SR, vykonal analytik KI Dušan Sloboda analýzu, z ktorej vyplýva kam, na ako dlho a za akým účelom cestovali poslanci NR SR počas IV. volebného obdobia (2006-2010).

Z analýzy KI vyplýva, že poslanci NR SR strávili na zahraničných pracovných cestách spolu 2893 dní. Viaceré cesty absolvovali skupiny poslancov spoločne za totožným účelom – celkovo tak uskutočnili za volebné obdobie 370 zahraničných pracovných ciest. Koaliční poslanci strávili na cestách priemerne 20 dní a opoziční 15 dní.

Najaktívnejšími cestovateľmi v prepočte na mandát boli poslanci klubu SNS (v priemere vyše 25 dní) nasledovaní poslancami za SMK – MKP. Najčastejšie vycestovaným poslancom za SMER – SD bol Boris Zala (124 dní, 37 ciest), za SNS Rudolf Pučík (118 dní, 30 ciest), za ĽS – HZDS Ján Kovarčík (92 dní, 23 ciest), za SMK – MKP József Berényi (104 dní, 29 ciest), za SDKÚ – DS Eduard Kukan (79 dní, 21 ciest) a za KDH Július Brocka (58 dní, 10 ciest). Z vedenia NR SR najčastejšie cestoval predseda NR SR Pavol Paška (86 dní, 35 ciest). Na druhej strane, podľa informácií zverejnených na webstránke NR SR, 29 poslancov neabsolvovalo počas volebného obdobia žiadnu pracovnú cestu hradenú NR SR, medzi nimi napríklad Mikuláš Dzurinda, Ivan Mikloš či Iveta Radičová (SDKÚ – DS) a tiež Ján Slota (SNS).

Poslanci najčastejšie cestovali do Francúzska (56 ciest, najmä Štrasburg a Paríž) a Belgicka (34 ciest, Brusel), čo je pochopiteľné, keďže v týchto krajinách sídlia inštitúcie EÚ, NATO, OECD, OBSE a Rady Európy. Častou destináciou boli i susedné krajiny, najmä krajiny V4 (Česko – 36 ciest, Maďarsko – 22 ciest, Poľsko – 16 ciest). Celkovo spomedzi 54 navštívených krajín prevažovali krajiny Európy a zvlášť krajiny EÚ, našli sa však i exotické destinácie (Južná Afrika, Etiópia) a tiež krajiny s nedemokratickými totalitnými a autoritárskymi režimami (Čína, Vietnam, Kazachstan, Sýria a Líbya).

Deklarovaný účel pracovných ciest najčastejšie súvisel s členstvom Slovenska v EÚ (63 ciest), účasťou na konferenciách (56 ciest), členstvom v Rade Európy (40 ciest) či NATO (20 ciest). Až 42 ciest bolo deklarovaných ako pracovné návštevy a 39 ciest ako partnerských a recipročných bilaterálnych návštev jednotlivých výborov parlamentov, pričom bližšie informácie o dôvodoch a výsledkoch ciest nie sú zverejňované.

Počas končiaceho volebného obdobia poslanci uskutočnili 18 ciest, ktorých dĺžka bola 7 a viac dní. Najdlhšou bola 10-dňová pracovná cesta Maroša Kondróta (SMER – SD) do Soulu a 9-dňová cesta podpredsedov NR SR Miroslava Číža (SMER – SD), Milana Horta (SDKÚ – DS), Anny Belousovovej (SNS) a poslancov NR SR Tibora Cabaja (ĽS – HZDS) a Gyulu Bárdosa (SMK – MKP) do Kapského Mesta. Aspoň týždeň trvali i ďalšie cesty poslancov do Číny, Vietnamu či Etiópie.

Podľa informácie poskytnutej Kanceláriou NR SR vo volebnom období v rokoch 2006-2010 boli poslancom súhrnne do konca apríla 2010 vyplatené náhrady v celkovej sume 784 412 eur, čo znamená, že cestovné náhrady predstavujú v priemere necelých 5 230 eur na jedného poslanca NR SR. Jeden deň poslanca na zahraničnej pracovnej ceste stál daňovníkov v priemere takmer 300 eur.

Keďže kancelária NR SR odmietla zverejniť požadované informácie o nákladoch na jednotlivé zahraničné pracovné cesty jednotlivo osobitne za každú zahraničnú pracovnú cestu za každého poslanca osobitne a menovite, nie je možné spresniť, ktorá z pracovných ciest ktorého poslanca bola najnákladnejšia a nie je možné overiť, či výdavky na zahraničné pracovné cesty na ubytovanie a letenky boli vynaložené efektívne a za obvyklé trhové ceny.

Dostupné informácie o zahraničných pracovných cestách poslancov zverejňujeme nižšie. Súvisiaca tlačová správa je zverejnená tu.

Dušan Sloboda

analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika V Bratislave dňa 10. júna 2010


Tab.: Cestovné náhrady na zahraničné pracovné cesty poslancov NR SR (IV. volebné obdobie 2006-2010)

Stiahnuť vo formáte .xls tu alebo pozrieť náhľad nižšie:

Tab.: Celkový počet dní poslancov jednotlivých klubov na cestách a počet ciest poslancov (IV. volebné obdobie 2006-2010)

Stiahnuť vo formáte .xls tu alebo pozrieť náhľad nižšie:

Tab.: Najaktívnejší cestovatelia – rekordéri za jednotlivé strany (IV. volebné obdobie 2006-2010)

Stiahnuť vo formáte .xls tu alebo pozrieť náhľad nižšie:

Tab.: Zahraničné pracovné cesty podľa destinácie (IV. volebné obdobie 2006-2010)

Stiahnuť vo formáte .xls tu alebo pozrieť náhľad nižšie:

Tab.: Zahraničné pracovné cesty podľa deklarovaného účelu (IV. volebné obdobie 2006-2010)

Stiahnuť vo formáte .xls tu alebo pozrieť náhľad nižšie:

Tab.: Najdlhšie zahraničné pracovné cesty trvajúce 7 a viac dní (IV. volebné obdobie 2006-2010)

Stiahnuť vo formáte .xls tu alebo pozrieť náhľad nižšie:

Tab.: Zoznam zahraničných pracovných ciest všetkých poslancov (IV. volebné obdobie 2006-2010) podľa poslaneckých klubov

Stiahnuť vo formáte .xls tu.

Správa a tab.: Zahraničné pracovné cesty poslancov (IV. volebné obdobie 2006-2010). Pohľad na typy režimov navštívených krajín

Stiahnuť vo formáte .pdf tu alebo pozrieť náhľad nižšie:

Analýza zahraničných pracovných ciest poslancov NR SR v IV. volebnom období v rokoch 2006-2010 bola zrealizovaná v rámci projektu Obhajoba občianskych práv a slobôd na Slovensku a podpora hodnotovo orientovanej zahraničnej politiky Slovenskej republiky, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktorého sprostredkovateľom je Nadácia otvorenej spoločnosti.

Navigácia