Zákon o odpadoch: liberalizácia ako SaS

V tieni schvaľovaného zákonníka práce sa ostatný mesiac diali v parlamente aj iné zaujímavé veci. Podaktoré ponárajú časť vládnej koalície do obdobia Ficovej vlády. V tomto prípade sa to týka trhu s odpadmi.

Poslanci schválili minulý týždeň vládny návrh zákona o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia. Počas prerokovávania v parlamente sa do návrhu dostali aj podstatné pozmeňovacie návrhy k inému zákonu – zákonu o odpadoch.

Ten najvýznamnejší bol návrh Pétera Vörösa (neskôr uvádzaný ako návrh Igora Sidora, obaja poslanci za Most-Híd), ktorým malo byť zrušené nezmyselné obmedzenie, zabraňujúce tomu, aby firmy, ktoré v zmysle zákona majú na starosti zabezpečenie zhodnotenia nebezpečného odpadu, mohli dať tento odpad ekologicky zhodnotiť do zahraničia. V slovenskom zákone o odpadoch sa totiž nachádza ustanovenie, podľa ktorého nebezpečný odpad, ktorý vznikol na Slovensku, sa musí prednostne zhodnotiť v SR.

To je evidentne v rozpore so základnými ustanoveniami o voľnom pohybe tovaru a služieb v EÚ a Európska komisia už kvôli tomu podniká voči SR právne kroky. Preprava nebezpečného odpadu na ekologické zhodnotenie totiž nie je v rozpore s komunitárnym právom a nepredstavuje ani zásadné environmentálne riziko. Práve naopak – v mnohých oblastiach Slovenska je ekonomicky i ekologicky výhodnejšie dať zhodnotiť nebezpečný odpad (napríklad staré batérie, alebo niektoré elektrozariadenia) najbližšiemu spracovateľovi za hranicami, ako prevážať tovar stovky kilometrov k slovenskému spracovateľovi.

Slovenský trh spracovateľov niektorých odpadov je veľmi malý a takmer monopolný, aj kvôli Recyklačnému fondu, ktorý rozdeľoval gigantické dotácie na budovanie spracovateľských prevádzok pre úzky okruh firiem. Výrobcovia a dovozcovia elektrozariadení už niekoľko rokov upozorňujú na to, že toto klientelistické opatrenie v zákone predražuje ceny výrobkov pre spotrebiteľov. V nich totiž musia byť premietnuté vyššie ceny, ktoré si účtujú „zákonom chránení“ slovenskí spracovatelia. Jednoducho povedané, vďaka dvom vetám v zákone sa občania skladajú na lepšie živobytie pre pár slovenských podnikateľov. Stačilo ich zo zákona jednoducho vyhodiť.

Návrh, ktorý to mal urobiť, zväčšiť konkurenciu a liberalizovať trh s odpadmi aspoň na európsku úroveň, odmietli poslanci z liberálnej SaS (s výnimkou Richarda Sulíka) a časť poslancov KDH.

Predstavy SaS o slobodnom trhu sú niekedy dosť podivné.

Autor je analytik KI.

Článok bol uverejnený dňa 20. júla 2011 na blogu Radovana Kazdu a nájdete ho na stránkach eTREND tu.

Navigácia