Zlepší sa recyklácia odpadu po zavedení príspevkov do Recyklačného fondu?

Dňa 28. augusta 2009 sa analytik KI Radovan Kazda zúčastnil stretnutia expertov v oblasti elektroodpadov za okrúhlym stolom pod názvom Eko ďalej… elektroodpady?, z ktorého vzišla dohoda výrobcov a dovozcov elektrozariadení s predstaviteľmi samosprávy.

Na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v hoteli Danube v Bratislave, vystúpil Radovan Kazda s prednáškou na tému Zlepší sa recyklácia odpadu po zavedení príspevkov do Recyklačného fondu?.

Audiozáznam príspevku Radovana Kazdu vo formáte .ASF si môžete vypočuť tu.

Navigácia