Zmluva o Ústave pre Európu na rokovaní Ústavného súdu SR

Dňa 18. januára 2006 od 9.30 hod. sa v Košiciach uskutoční verejné ústne pojednávanie II. senátu Ústavného súdu SR vo veci sťažnosti, v ktorej skupina fyzických osôb namieta porušenie ich základného práva zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo priznaného v čl. 30 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 7 ods. 1, čl. 93 ods. 1 a s čl. 2 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky tým, že Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1596 z 11. mája 2005 vyslovila súhlas so Zmluvou o Ústave pre Európu bez toho, aby zároveň v súlade s čl. 7 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky schválila ústavný zákon o vstupe Slovenskej republiky do štátneho zväzku s inými štátmi, ktorý by podliehal potvrdeniu v referende, spolu s ich návrhom na odloženie vykonateľnosti uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 1516 z 11. mája 2005.

Sťažovateľ: Ondrej Dostál a spol., v zastúpení JUDr. Matúšom Petríkom

Odporca: Národná rada Slovenskej republiky

Informáciu o termíne pojednávania si môžete stiahnuť na stránke Ústavného súdu tu.

Ďalšie informácie o ústavnej sťažnosti nájdete na stránke KI tu.

Navigácia