Akadémia klasickej ekonómie 2014 /Eseje/

Dňa 10. decembra 2014 sa na Vysokej škole manažmentu (VŠM) uskutočnilo slávnostné ukončenie Akadémie klasickej ekonómie (AKE) 2014.

Prinášame Vám eseje absolventov AKE 2014

(na stiahnutie vo formáte PDF):

Roman Červenák: Neviditeľní kapitalisti (úvaha o prehliadnuteľnosti ľudského kapitálu)

Mário Čopák: Kapitalizmus a demokracia

Ján Gašper: Ekonomická analýza počítačovej hry Banished a jej porovnanie s konceptom a i realitou socializmu

Martin Horanský: Odkaz Adama Smitha a slovenská ekonomická realita

Michal Kováčik: Zdravotníctvo na Slovensku

Adam Nádaský: K európskej regulácii finančného trhu a slovenskému kapitálovému trhu

Vladimír Pašiak: Ekonomika v nás

Martin Reguli: Význam myšlienok Adama Smitha pre súčasnú hospodársku a sociálnu krízu

Miroslava Stareková: Význam malých podnikateľov v ekonomike a prístup štátu k regulácii ich činnosti

Ondrej Šmál: Dotácie, subvencie, štátne intervencie a iné zásahy štátu v odvetví poľnohospodárstva a ich dopad na Slovensko po vstupe do EÚ

Ján Štefánik: Uplatnenie myšlienok predstaviteľov liberálnej ekonomickej školy v alternatívnom (neštátnom) systéme riešenia sporov v podmienkach Slovenskej republiky

Martin Valentovič: Kľúč k blahobytu a úloha liberalizmu

Fotogaléria:

Prezrieť si fotografie


Študijné materiály zo všetkých uskutočnených seminárov AKE 2014 súhrnne nájdete tu.


Partneri AKE 2014:

Nadácia Tatra bankyVysoká škola manažmentu

Nadácia SPPexe

SAKS

Mediálny partner: .týždeň

Navigácia