Časopis Konzervatívne pohľady na spoločnosť a politiku

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika vydával v rokoch 2000 – 2002 časopis Konzervatívne pohľady na spoločnosť a politiku. Cieľom periodika bolo poskytnúť priestor na slobodnú prezentáciu názorov na rôzne oblasti spoločenského života z konzervatívneho hľadiska. Renomovaní autori reprezentujú slovenský a svetový konzervatívny názor.


Obsah všetkých vydaných čísiel Konzervatívnych pohľadov nájdete tu.


Navigácia