Konzervatívne pohľady jeseň – zima 2001

Nosnými témami tohto čísla sú reflexia situácie po teroristických útokoch na Spojené štáty v septembri 2001 a problematika médií. Obsah:

Joanna Northová: Politika odpúšťania

Henry Kissinger: Rozhodujúca fáza stratégie Spojených štátov ešte len príde

Rozhovor so Samuelom P. Huntingtonom: Bin Ládin vrátil Západu spoločnú identitu

Ivo Samson: Obrana, zodpovednosť, humanita

Peter Zajac: Každodenný konzervativizmus

Miloslava Kodoňová: Médiá a zrozumiteľnosť sveta

Michael Ignatieff: Nič sväté?

Okrúhly stôl o médiách> Uvažovanie o médiách a ich úlohe v dnešnej spoločnosti (Grigorij Mesežnikov, Eugen Gindl, Miroslav Kollár, Zuzana Wienk)

Aleš Novotný: Edmund Burke, otec moderního konservatismu

Ulrich Wollner: Exkurz do francúzskeho konzervatívneho myslenia 19. storočia (1.)

Navigácia