Konzervatívne pohľady jar – leto 2001

Druhé číslo prináša úvahy o problémoch slovenskej ústavy, zahraničnej i sociálnej politiky na Slovensku a diskusiu k téme, či je možný konzervativizmus bez Boha. Obsah:

Margaret Thatcherová: Ověřený problém, nové úkoly

Peter Tatár: Socialistické atavizmy v slovenskej ústave

Grigorij Mešežnikov: Proatlantický rozmer zahraničnej politiky SR v postojoch politických strán

Roman Joch: Americký liberalizmus a konzervatismus

Peter Gonda: Systémové deformácie vo financovaní sociálnej sféry sa neriešia

F.A.Hayek: Proč nejsem konzervativec?

Jaroslav Daniška: Konzervativizmus je inherentne kresťanský

Egon Gál: Demokracia je o názoroch, neistotách, slušnosti a dôvere

Josef Mlejnek: Učit se chodit za poznáním

Ondrej Dostál: Kresťanské inšpirácie a problém slušného ateistu

Rozhovor s Ivanom Kadlečíkom: Som osamelý ako kosodrevina

Navigácia