Konzervatívne pohľady jar – leto 2002

Články v tomto čísle analyzujú vývoj politiky, ekonomiky, sociálneho systému, školstva a médií v SR po roku 1989. Druhou témou je fenomén náboženstva v súčasnom svete. Obsah:

Charles Péguy: Celok ako voľba

Peter Zajac: Politický systém na Slovensku

Peter Gonda, Karol Morvay: Ekonomika Slovenska v transformácii

Peter Pažitný, Rudolf Zajac: Solidárnosť

René Bílik: Medzi samosprávou a centralizmom

Miroslav Kollár: Blbá nálada – „neviditeľná ruka“ médií?

Jürgen Habermas: Viera a vedenie

Zdeněk Rotrekl: O víře, náboženství, mladých a o jiných věcech

Gianni Vattimo: Po zaviatej stope

Miloslava Kodoňová: Kresťanstvo v sekulárnom a relativistickom prostredí

Roman Joch: Načo je dobré náboženstvo

Ulrich Wollner: Exkurz do francúzskeho konzervatívneho myslenia 19.storočia (2.)

Navigácia