Centrum pro studium demokracie a kultury

Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) je nezávislá, nezisková vzdělávací a kulturní organizace založená ve formě občanského sdružení v srpnu 1993 v Brně. Navazuje na některé starší iniciativy, jež souvisejí s rozvojem nezávislých aktivit a vydáváním samizdatových časopisů před listopadem 1989.

Hlavním cílem CDK je přispívat k vytváření a rozvoji demokratické politické kultury, připomínat nezastupitelnost křesťanských hodnot patřících k základním zdrojům evropské civilizace a zdůrazňovat důležitost vzájemného ovlivňování politické, hospodářské a kulturní oblasti. V souvislosti s deklarovanými cíli se CDK ve své činnosti věnuje především nasledovním základním problémovým okruhům:
• publikační a vydavatelská činnost (od založení CDK více než 200 vydaných knih),
• vydávání měsíčníku Revue Politika a dvouměsíčníku Teologie&Společnost,
• odborný servis různým složkám veřejné správy,
• pořádání přednášek, seminářů a konferencí.
CDK se člení na dva relativně svébytné, přesto však vzájemně intenzivně komunikující instituty: Institut pro politiku a kulturu (IPK) a Institut křesťanských studií (IKS). Vedle obou institutů provozuje také vlastní nakladatelství a typografické studio.

Revue Politika

Exkluzivní měsíčník pro politiku a kulturu s celostátní působností, který v Brně vychází od roku 2003. Revue Politika přímo navazuje na samizdatový časopis Střední Evropa – brněnská verze z let 1988-1989 a na časopis Revue Proglas, který vycházel mezi lety 1990-2002. CDK vydává Revue Politika (Revue Proglas) od roku 1994. Redakce se hlásí ke konzervativně-liberálním názorovým pozicím a jejím cílem je podílet se na zprostředkovávání diskuse o aktuálních společenských, politických a kulturních problémech. Do časopisu přispívají přední domácí i zahraniční autoři (vědci, publicisté, politici, spisovatelé), jsou zde pravidelně publikovány aktuální politické analýzy a úvahy, rozhovory a studie a překlady nejzajímavějších statí ze zahraničních periodik. Vychází ve formátu A4 a v rozsahu 42 stran a s pravidelnými přílohami o kultuře (Literární a kulturní revue Proglas) a evropské politice.

Bližší informace o časopise Revue Politika a internetové knihkupectví CDK naleznete na adrese www.cdk.cz.

Autorka pôsobí v CDK.

Článok bol publikovaný v Konzervatívnych listoch 06/2006.

Navigácia