Ekonomické dopady vstupu Slovenska do Európskej únie

Ekonomické dopady vstupu Slovenska do Európskej únie Autori:

Martin Barto, hlavný ekonóm Slovenskej sporiteľne, a.s.

Peter Gonda, makroekonomický analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, koordinátor projektu a odborný garant publikácie

Eva Orná, makroekonomická analytička, dlhoročný pedagóg makroekonomických teórií a menovej politiky na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave

Oľga Reptová, ekonomická analytička M.E.S.A. 10, koordinátorka Slovenského ekonomického fóra a členka Aliancie za transparentnosť a boj proti korupcii

Martin Valentovič, ekonomický analytik M.E.S.A. 10 v oblasti regionálneho rozvoja, hospodárskeho vývoja, privatizácie a vzťahov s EÚ

Cieľom publikácie je prezentovať verejnosti podstatné ekonomické dopady členstva Slovenska v EÚ na obyvateľov a podnikateľské subjekty, avšak (až na výnimky) z národohospodárskeho pohľadu. Potenciálne ekonomické dopady sa predkladajú ako podmienené mnohými faktormi vnútorného aj vonkajšieho vývoja (vrátane v EÚ). Zámerom autorov nie je prezentovať vyčerpávajúci a statický zoznam možných plusov a mínusov členstva Slovenska v EÚ. Skúmajú sa vybrané a (podľa autorov) hlavné ekonomické aspekty členstva Slovenska v EÚ.

Predpokladom čo možno najviac objektívneho posudzovania európskej integrácie v ekonomickej oblasti, vrátane porovnania potenciálnych ekonomických prínosov a potenciálnych rizík vstupu Slovenska do EÚ, tak ako sú uvedené v rámci tejto publikácie, je realistické zhodnotenie východiskovej situácie ekonomického vývoja Slovenska v porovnaní s EÚ a posúdenie predpokladanej miery pripravenosti ekonomiky Slovenska na vstup do EÚ.

Publikácia vznikla v rámci projektu Ekonomické dopady vstupu Slovenska do Európskej únie a bola vydaná vďaka finančnej podpore Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation a Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko v rámci programu Tvoja zem, ktorý financuje US AID spolu s ďalšími súkromnými a verejnými darcami.

Publikáciu Ekonomické dopady vstupu Slovenska do Európskej únie si môžete pozrieť tu.

Navigácia