Esej potrebná na získanie certifikátu AKE 2007

Podmienkou získania certifikátu AKE 2007 je odovzdanie eseje na tému Význam myšlienok predstaviteľa/predstaviteľov klasickej liberálnej ekonómie pre Slovensko v roku 2007 v požadovanom termíne a podľa stanovených formálnych a obsahových náležitostí. Požiadavky ohľadom eseje potrebnej pre získanie certifikátu AKE v roku 2007 a termín jej odovzdania alebo zaslania nájdu účastníci kurzu tu (formát .PDF).


Študijné materiály zo všetkých uskutočnených seminárov AKE a zoznam zdrojov súhrnne nájdete tu.

Navigácia