EurActiv.sk: Seminár o Lisabonskej zmluve

Dňa 19. novembra 2007 sa v bratislavskom hoteli Devín uskutočnil seminár „Inštitucionálna reforma EÚ: výsledky a dôsledky Lisabonskej zmluvy.“ Prijatie na panelovú diskusiu prijal slovenský komisár Ján Figeľ, slovenská europoslankyňa Irena Belohorská (NI) a Juraj Nociar, ktorý je generálnym riaditeľom Sekcie európskych záležitostí Ministerstva zahraničných vecí SR.

Do diskusie sa zapojil i analytik KI Ivan Kuhn. Ako uverejnil portál EurActiv.sk, Ivan Kuhn poukázal na dva fakty. Odvolávajúc sa na prieskum verejnej mienky, na Slovensku bola väčšina ľudí za prijatie pôvodného návrhu Ústavnej zmluvy. Súčasne však poukázal, že podľa toho istého prieskumu ju „drvivá väčšina“ respondentov ani nečítala. Panelistom položil otázku, akým spôsobom chcú zabrániť tomu, aby sa podobná situácia neopakovala aj v prípade Lisabonskej zmluvy. Zároveň dodal, že Zmluva okliešťuje suverenitu Slovenska.

Čítajte ďalej v článku na stránkach EurActiv.sk zo dňa 19. novembra 2007, kde sa k téme vyjadril i analytik KI Ivan Kuhn, viac tu.

Navigácia