Európa ohromila kritikov

”Politicky Európa ohromila svojich kritikov a ukázala kapacitu na pohyb vpred. Rozvoj Únie v rôznych sférach svojich činností znamená pre občanov všetkých európskych štátov, že rozhodnutia konané na európskej úrovni im zabezpečia väčšie bohatstvo, aj keď príliš málo jednotlivcov si je vedomých rozsahu, ktorého sa Európa dotýka alebo závažnosti jej účinku na ich životy.” Takéto sebavedomé vyhlásenia nájdeme v pracovnom materiáli Európskej komisie Strategické ciele 2005 – 2009. A to napriek tomu, že ekonomika EÚ dosahuje oproti USA tretinový rast HDP, politicky je trpaslíkom a tí, čo si uvedomujú dosah jej opatrení, sú väčšinou proti nim.

Základnými cieľmi, ktoré chce EÚ dosiahnuť sú prosperita, solidarita, bezpečnosť a sloboda a postavenie svetového partnera. Komisii, ktorá materiál pripravila, zjavne nevadí, že niektoré ciele sú si protirečivé. Napríklad dôraz na presadenie Ústavy a spolupráca národných vlád pri jej prijímaní a zároveň aj posilnenie demokracie a väčšia účasť občanov na rozhodovaní. Nemyslí sa náhodou tou spoluprácou masívna ÁNO kampaň, prípadne schválenie len v parlamentoch? Aj cieľ „podporovať kultúrnu rôznosť vo svete, kde nás globalizácia tlačí k homogenite“ pôsobí podivne, keď ho vyhlasuje globalizovaná inštitúcia akou EÚ je.

Plány na ekonomickú a sociálnu kohéziu (nech už to znamená čokoľvek), na ochranu prírodných zdrojov a boj proti klimatickým zmenám sú možným zdrojom ďalšieho prerozdeľovania a obmedzení podnikateľov. V celom dokumente nenájdete možnosť, že by sa príroda dala chrániť aj rešpektovaním súkromného vlastníctva. Vlastne, súkromné vlastníctvo sa vôbec nespomína.

Sú tu však aj ciele, ktoré vzbudzujú trochu optimizmu. Komisia si začína uvedomovať, že pre ekonomiku bude lepšie pôsobiť menej regulácií a zjednodušenie prístupu na spoločný trh, pre demokraciu zase väčšia otvorenosť európskych inštitúcií a poňatie politiky ako služby verejnosti. Môžeme len dúfať, že sa prejde od slov k činom. EÚ chce aj dokončiť rokovania vo WTO o odstránení ciel, avšak, po zavedení trojnásobne vyššieho cla na banány od februára, to neznie dôveryhodne.

Perličiek na týchto štrnástich stranách nájdete viac než je pekné. Ak by ste však s nejakou mali problém, pozor! “Každý Európan má podiel na práci Únie a každý Európan má podiel na zodpovednosti za realizáciu našich spoločných cieľov”.

Autor je spolupracovník Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.

Článok bol publikovaný v týždenníku .týždeň 7/2005 dňa 14. februára 2005.

Navigácia