Európska únia – pohľad zo Slovenska

V októbri 2002 sa v Piešťanoch konala konferencia Európska únia – pohľad zo Slovenska, ktorú usporiadal Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s Občianskym inštitútom, Praha.

Cieľom bolo poskytnúť hlbšiu analýzu súčasného stavu EÚ – reálnych problémov, výziev a trendov. Cieľovou skupinou boli najmä mladí ľudia, ktorí budú ovplyvňovať dianie v oblasti európskej integrácie, odborníci, zástupcovia politických strán a ich mládežníckych organizácií, novinárov a mimovládnych organizácií.

Navigácia