Finančná kríza a Slovensko: Pomôžu balíčky proti kríze?

organizoval dňa 2. júna 2009 v Pálffyho paláci v Bratislave diskusný konzervatívny klub na tému

Finančná kríza a Slovensko: Pomôžu balíčky proti kríze?

František Palko, štátny tajomník Ministerstva financií SR

Prezentácia vo formáte .PPT na stiahnutie tu

Peter Gonda, ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

Príspevok Petra Gondu Balíčky, za ktoré draho zaplatíme nájdete tu.

Ján Marušinec, analytik M.E.S.A. 10

Príspevok vo formáte .PDF na stiahnutie tu

Juraj Karpiš, analytik INESS

Prezentácia vo formáte .PPT na stiahnutie tu

Martin Hanus, moderátor diskusie, redaktor týždenníka .týždeň

Mediálne výstupy:

4. jún 2009

Slovenský rozhlas: Slovenská ekonomika klesá

9. jún 2009

KIosk blog: Peter Gonda: Balíčky, za ktoré draho zaplatíme

Mediálny partner: 

Týždenník .týždeň

Navigácia