fraud. why the great recession?

Pozrite si dokument, v ktorom o príčinách finančnej a dlhovej krízy hovoria okrem iných i ekonómovia Jesús Huerta de Soto a Philipp Bagus, ktorých sme mali tú česť privítať i na Slovensku v rámci cyklu prednášok CEQLS, ktoré organizuje KI.