Reakcia EÚ na finančnú krízu: unáhlená a škodlivá

New Direction – The Foundation for European Reform

EÚ vyprodukovala bezprecedentných 68 nových legislatívnych noriem, pričom zanedbala i svoje vlastné princípy otvorenosti a zodpovednosti.

V novej štúdii publikovanej think-tankom New Direction – The Foundation for European Reform sa tvrdí, že Európska únia presadila nekonečný prúd noriem potenciálne škodiacich ekonomike členských krajín. Reakcia EÚ na finančnú krízu bola unáhlená a nedôsledná, bez hlbšej analýzy dôsledkov, konštatuje štúdia Vlak, ktorý EÚ zmeškala | Ako EÚ zanedbala zásady otvorenosti a zodpovednosti vo svojej reakcii na finančnú krízu, ktorá bola uverejnená dňa 6. marca 2012 v Londýne a pripravená v spolupráci s českým think-tankom CDK (Centrum pre demokraciu a kultúru).

Hlavné zistenia štúdie, ktorá mapovala všetky relevantné legislatívne kroky EÚ od pádu Lehman Brothers v septembri 2008 až do decembra 2012, sú:

• záplava legislatívy EÚ je bezprecedentná: od septembra 2008 do decembra 2011 (obdobie 40 mesiacov) EÚ navrhla – výlučne z titulu „krízy“ – 68 legislatívnych textov na 2575 stranách,

• do konca decembra 2011 bolo prijatých a nadobudlo účinnosť 52 z nich,

• okrem 30-tich predpisov upravujúcich medzinárodné účtovné štandardy, dve tretiny zostávajúcich návrhov bolo určených na zavedenie do praxe úplne nových, predtým nejestvujúcich regulácií,

• väčšinu z návrhov schválila Európska komisia samotná, alebo použila skrátenú verziu procedúry spoločného rozhodovania s Radou a Európskym parlamentom,

• uvedených 68 návrhov malo v prílohách iba 19 posudkov popisujúcich dopady a 18 verejných konzultácií, ktoré v priemere trvali iba 50 dní (2 mesiace sú pritom štandard). Napríklad zásadná úprava Paktu stability a rastu bola predložená bez posúdenia dopadov a verejnej konzultácie,

• takýto prístup vo väčšine prípadov viedol k zlým návrhom legislatívnych textov, ako je dokázané v prípadových štúdiách, napríklad v prípade návrhov na programy garancie vkladov.

Závery

Podľa štúdie EÚ reagovala príliš unáhlene tým, že navrhovala jednu normu za druhou, pričom nedodržala platné pravidlá; unáhlila sa s legislatívnymi riešeniami a návrhy doložila nedostatočnými konzultáciami a posúdením dopadov.

„To je v protiklade s princípmi dobrého vládnutia, ktoré boli stanovené v Bielej knihe o európskej verejnej správe vydanej Európskou komisiou v roku 2001, lebo EÚ nebola schopná zohľadniť stanoviská aktérov mimo svoje inštitúcie. Výsledok je nevyhnutne sporný a vedie k tomu, že proces implementácie je ťažší a bude mať nepredvídateľné dôsledky,” hovorí autor štúdie Ondřej Krutílek.

„Pre EÚ je každá kríza príležitosťou, a ani táto hospodárska kríza nebola výnimkou. Mandaríni EÚ sa snažili rozšíriť a prehĺbiť politickú integráciu zavádzaním nekonečného prúdu nestráviteľnej regulácie,“ uviedol Geoffrey Van Orden, poslanec Európskeho parlamentu a prezident New Direction.

„Táto štúdia dokazuje alarmujúcu skutočnosť, že Európska únia získava oveľa viac centrálnych právomocí, pričom tieto zmeny nastali v netransparentnom a pochybnom procese, zväčša nespozorované európskymi voličmi,“ povedal riaditeľ New Direction, Shane Frith.

Ivan Kuhn
analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

V Bratislave dňa 15. marca 2012

Štúdia EU’s RUNAWAY TRAIN | How the EU neglected principles of openness and accountability in its reaction to the financial crisis je dostupná vo formáte PDF tu.

Viac informácií získate na nasledujúcich kontaktoch:

Johana Grohová

komunikačný manažér New Direction – The Foundation for European Reform, Brusel

mail: johana.grohova@newdirectionfoundation.org

telefón: +32 2 808 7847

mobil: +32 498 125 985

web: http://newdirectionfoundation.org/

Ondřej Krutílek

analytik legislativy Evropské unie, Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK)

mail: krutilek@cdk.cz

telefón: + 420 545 213 862 web: http://www.cdk.cz

Ivan Kuhn

analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

mail: ivankuhn@institute.sk

mobil: 0905 400 615

web: https://www.konzervativizmus.sk/

New Direction – The Foundation for European ReformNew Direction – The Foundation for European Reform je think-tank na podporu slobodného trhu založený v Bruseli v roku 2010 za účelom prispievania inovatívnymi nápadmi a podpory reformného úsilia v Európe. Spolu s hustou sieťou partnerských think-tankov po celej Európe mieni New Direction vytvárať vlastné a relevantné výskumné práce zamerané na najnaliehavejšie otázky v oblasti hospodárskeho rastu, konkurencie, finančnej regulácie, energetickej bezpečnosti, zdaňovania, poľnohospodárskej politiky, byrokracie a inštitucionálnych vecí EÚ.

Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) je nezávislá nezisková vzdělávací a kulturní organizace (think-tank) založená ve formě občanského sdružení v srpnu 1993 v Brně. Vznik CDK a jeho činnost kontinuálně navazují na některé starší iniciativy, jež souvisejí s rozvojem nezávislých aktivit a vydáváním samizdatových časopisů před listopadem 1989.

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) je partnerskou inštitúciou New Direction – The Foundation for European Reform na Slovensku. KI je nezisková mimovládna organizácia – konzervatívne orientovaný think-tank. Na rozdiel od niektorých iných think-tankov nie sú aktivity KI orientované iba na jednu oblasť verejného života alebo spoločnosti. Spoločným menovateľom aktivít KI je ich hodnotové vymedzenie, teda konzervatívny pohľad na spoločnosť a liberálny prístup k ekonomike.

Navigácia