František Šebej: K islamu nemôžem cítiť žiadnu úctu

František Šebej spoluzakladal karate na Slovensku, aktívne pretekal a trénoval. Je psychológom, výskumníkom, novinárom a pedagógom. Bol poslancom FZ ČSFR, poslancom NR SR, predsedom Výboru pre európsku integráciu, predsedom DS, v súčasnosti je podpredsedom OKS, komunálnym poslancom, župným poslancom, editorom a redaktorom časopisu .týždeň a spolupracovníkom Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.

Prečo pravicoví konzervatívci prejavujú také obavy z multikulturalizmu, najmä z prieniku islamu? Nepreháňajú to?

Už to nie je iba konzervatívna pravica, aby bolo jasné. Ale je to v podstate len reakcia na dôsledky takzvanej multikulturalistickej politiky. Voči tolerancii a úcte k iným kultúram podľa mňa žiadny normálny liberálne uvažujúci a slušný človek nemôže nič mať. Druhá vec je, ak je súčasťou tých kultúr čosi, čo je z pohľadu mojich hodnôt zlé, spôsobuje utrpenie a potláča ľudské práva.

Je to ideológia?

Áno, multikulturalizmus je v podstate postmarxistická ideológia. Relativizuje kultúrne hodnoty.

Podľa vás je zlý už z princípu?

V tej podobe, v akej zaplavil všetko na západe za posledných povedzme dvadsať rokov, je vo svojich dôsledkoch škodlivý, ako mnohé iné veci, ktoré boli mienené dobre. Ja nepochybujem o dobrých úmysloch. To, čo v našej kultúre považujeme za hodnoty – ľudský život, slobodu, občianske a ľudské práva, rovnosť ľuďmi bez ohľadu na pohlavie, vyznanie, sexuálnu orientáciu a podobne, toto všetko multikulturalizmus relativizuje. Islamská kultúra, ale napríklad aj hinduisti, rovnaké hodnoty až tak neuznávajú. Multikulturalizmus ako keby diktoval, že si musím vážiť ich postoj, ale to je veľká chyba.

Nemusíte si ho vážiť, stačí ho tolerovať.

Nemôžem ho tolerovať. A ak, tak jedine v akejsi enkláve, v ktorej si oni žijú medzi sebou, mimo priestoru, kde žijem ja a aj potom môžem mať na to svoj názor.

Nejde len o falošný strach zo straty suverenity alebo národnej identity?

Nie, o tom nehovorím. Ku kultúre, ktorá dovoľuje vlastným príbuzným ukameňovať ženu, pretože bola znásilnená iba preto, lebo nemá štyroch svedkov, ktorí by boli ochotní jej to dosvedčiť, nemôžem mať rešpekt.

Celý rozhovor Karola Sudora s Františkom Šebejom bol uverejnený dňa 4. mája 2007 na stránkach SME.sk a nájdete ho tu.

Navigácia