Globálne fórum o rovnej dani

Nadácia F. A. Hayeka Bratislava v spolupráci s Friedrich Naumann Stiftung a v partnerstve s KI organizovala v dňoch 4. – 5. októbra 2012 v Bratislave medzinárodnú odbornú konferenciu Globálne fórum o rovnej dani.

Hlavným rečníkom bol Alvin Rabushka z Hoover Institution na Stanford University (USA).

Navigácia