HN: Farmárom prudko zdražie prenájom pôdy

Slovenský pozemkový fond by mal prenajímať svoje pozemky za trhové ceny.

Dôvod, prečo pozemkový fond prenajíma pôdu pod trhovú cenu, je podľa analytika Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Radovana Kazdu v metodike výpočtu ceny. Tá zohľadňuje najmä úrodnosť, takzvanú produkčnú hodnotu pôdy, no nie je priamo nadviazaná na trhové podmienky.

Viac nájdete v článku denníka Hospodárske noviny zo dňa 26. júna 2012 tu.

Navigácia