HN: Firmy vo veľkom chybili pri malých nákupoch

Takmer všetky verejné obstarávanie, ktoré sa robili v prvých šiestich mesiacoch tohto roka menej transparentnou, takzvanou podprahovou metódou boli robené zle.

Taký je výsledok štátnych kontrol projektov za viac ako 18 miliónov eur financovaných z operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorý riadi ministerstvo hospodárstva.

Kontrolóri vo svojej správe identifikovali niekoľko najčastejšie sa opakujúcich chýb – zle určená predpokladaná hodnota zákazky, zle vyhodnotená súťaž či nedostatočný alebo naopak príliš konkrétny opis predmetu zákazky, kedy je súťaž na mieru ušitá konkrétnej firme.

Pri podprahovej metóde totiž obstarávatelia nie sú povinní zverejniť informáciu o konaní súťaže vo Vestníku verejného obstarávania – stačí ak tak urobia na svojej internetovej stránke alebo nástenke. Na základe prieskumu trhu si pritom môžu vytipovať spoločnosti, ktoré s ponukou oslovia.

„Táto metóda sa systematicky využíva na prideľovanie zákaziek vyvoleným,“ myslí si analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Ivan Kuhn.

Viac nájdete v článku denníka Hospodárske noviny zo dňa 2. septembra 2013 tu.

Navigácia